موافقنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین ایران و عراق تصویب شد

مجلس

براساس تبصره یک این لایحه هزینه های مالی موضوع بند سه ماده 11 موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق را تصویب کردند.

به گزارش ایلنا، براساس ماده واحده این لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه به شرح پیوست و اجازه مبادله اسناد صادر می شود:

براساس تبصره یک این لایحه هزینه های مالی موضوع بند سه ماده 11 موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی از جمله ربا محسوب نمی شود.

همچنین براساس تبصره دو این لایحه رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای بندهای دو تا چهار ماده 25 موافقتنامه الزامی است.

در جریان بررسی این لایحه محمد حسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه این لایحه اموال دولتی را مد نظر دارد باید در آن عنوان «با رعایت قانون اساسی» قید شود در غیر این صورت شورای نگهبان آن را برمی گرداند.

علی لاریجانی اخطار را وارد دانست و آن را به رای گذاشت که 148 نماینده از مجموع 215 نماینده حاضر به اخطار وی رای مثبت دادند.

همچنین از مجموع 215 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس 165 نماینده به اصل ماده واحده این لایحه رای موافق دادند. سه نماینده با آن مخالفت کردند و نظر هفت نماینده ممتنع بود.

کد N302966