در تذکر شفاهی مطرح شد؛

اعتراض یک نماینده به اعمال فشار مسئولان دولتی در انتخابات شورای اصناف

مجلس

نماینده مردم تهران با اشاره به اینکه اتاق اصناف ایران متعلق به بخش خصوصی است و خود اصناف درباره مجموعه مدیریتی آن تصمیم می گیرند گفت: مقامات دولتی حق دخالت در انتخابات شورای اصناف را ندارند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی الیاس نادران نماینده مردم تهران در تذکری با اشاره به اینکه در آستانه انتخابات اتاق اصناف ایران هستیم گفت:  تمام مجموعه افراد موجود در اتاق اصناف ایران متعلق به بخش خصوصی است و اصناف خودشان درباره مجموعه مدیریتی و چگونگی آن تصمیم می گیرند.

وی افزود: دخالت های دولت در اتاق اصناف هم باعث انحراف در فعالیت آنها شده و هم دولت را از یک ناظر بیطرف خارج می کند و همچنین باعث اعمال مدیریتی در حوزه آنها می شود.

نادران ادامه داد: متاسفانه شنیده شده که اعمال نفوذی از ناحیه بعضی از مسئولان وزارت صنعت، معدن  و تجارت صورت گرفته، بعضی افراد آنجا را وادار کردند که استعفا دهند و مجدداً به عنوان کاندیدا در اتاق اصناف مشارکت نکنند.

این نماینده مجلس گفت:  دخالت های دولتی خلاق قانون اساسی، قانون اصناف و خلاف ایجاد امنیت در حوزه اقتصادی کشور است.

نادران افزود: اگر وزارت صنعت، معدن  و تجارت و مسئولان آن که تلاش می کنند دست از این کارها برندارند حق نمایندگان برای سوال از وزیر محفوظ است.

وی گفت:  بفرمایید اساساً مقامات دولتی حق دخالت در انتخابات شورای بخش خصوصی و شورای اصناف و وادار کردن افراد به استعفا را دارند یا این امر خلاف قانون است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر با اشاره به اینکه هویت شورای اصناف بر این است که به صورت آزاد و بدون دخالت دستگاه های دولتی عمل کند گفت:  هرگونه اقدامی که این اصل کلیدی را بر هم بزند در تعارض با اصول قانون اساسی و هم خلاف مصالح ملی و اقتصاد مقاومتی است که امروز سیاست نظام و اراده جدی دولت و مجلس است.

وی ابراز امیدواری کرد که مسئولین کشور در همین راستا قدم برداشته تا شاهد گزارشات حاکی از آزادی کامل اصناف برای شکل گیری شورای اصناف در کشور باشیم.