کرسی‌های پارلمان اروپا به راست‌گرایان افراطی رسید

واحد مرکزی خبر نوشت:

در انتخابات پارلمان اروپا راست گرایان افراطی در بیشتر کشورهای اروپایی قدرت نمایی کردند.
واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار گزارش داد، راست گرایان افراطی نه تنها در فرانسه بلکه در انگلیس هم در  انتخابات پارلمان اروپا به پیروزی دست یافتند.
سیصد و نود میلیون واجد شرایط رای دیروز برای انتخاب هفتصد و پنجاه نماینده پارلمان اروپا به مدت پنج سال، در سراسر اروپا به پای صندوق های رای رفتند.

در این انتخابات نیز همانند سال دوهزار و نه هیچ حزبی موفق نشد اکثریت مطلق را از آن خود کند.
طبق نخستین نتایج اعلام شده از این انتخابات  حزب مردمی اروپا با کسب دویست و دوازده کرسی بار دیگر بر سایر احزاب پیروز شد.

احزاب سوسیالیست اروپا نیز با کسب صد و هشتاد و پنج کرسی در جایگاه دوم قرار گرفتند.

لیبرال دموکرات ها نیز توانستند با کسب هفتاد و یک کرسی در جایگاه سوم قرار گرفتند.

مخالفان اروپا که به ویژه از حضور گسترده جبهه ملی فرانسه و حزب راست گرای انگلیس موسوم به یوکیپ بهره برده اند نیز پیشرفت قابل ملاحظه ای در این انتخابات داشتند.

مخالفان اروپا حدود صد و سی نماینده را راهی پارلمان اروپا کردند اما به دلیل آنکه این افراد در میان راست گرایان و چپ گرایان افراطی پراکنده اند نمی توانند گروه سیاسی مستقلی را در پارلمان تشکیل دهند.

ژان کلود یونکر رهبر حزب مردمی لوکزامبورگ احتمالا جایگزین مانوئل باروسو رییس پارلمان اروپا خواهد شد.

52261

کد N302762