ایران در کارگروه بین المللی پزشکی نظامی عضو شد

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه ای به دولت اجازه دادند با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در کارگروه بین المللی پزشکی نظامی عضو شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد لایحه عضویت ایران در کارگروه بین المللی پزشکی نظامی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب این لایحه به دولت اجازه دادند با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح در کارگروه بین المللی پزشکی نظامی عضویت یابد تا نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح به عهده دولت است.