تصویب فوریت تمدید یک ساله مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان با یک فوریت طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری موافقت کردند.

بر اساس این گزارش نمایندگان مقرر کردند که مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386/11/3 به مدت یک سال تمدید گردد.

 از آنجا که مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب 1386/11/3 در شرف اتمام است و علیرغم تلاش انجام گرفته برای تصویب مواد به لحاظ مفصل بودن آن و در حال ارسال بودن لایحه جامعی در این خصوص از سوی دولت به مجلس از این رو نمایندگان پیشنهاد طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی این قانون را پیشنهاد دادند که با 128 رای موافق، 6 رای مخالف و 6 رای ممتنع از 199 نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.