اوباما: امیدوارم رئیس‌جمهوری آینده افغانستان توافقنامه امنیتی را امضا کند

کد N302299