بررسی سخنرانی رهبر مقاومت/

تمرکز دبیرکل حزب الله لبنان بر سه موضوع اساسی/ ارائه تصویری واضح از نقشه آمریکا در منطقه