سفر غیرمنتظره اوباما به افغانستان

رئیس‌جمهوری آمریکا یک‌شنبه شب در سفری غیر منتظره وارد افغانستان شد.

کد N302279