سلطان شکلات رئیس‌جمهور اوکراین شد

تسنیم نوشت:

بر اساس نظرسنجی‌‌های اولیه پس از انتخابات اوکراین، پروشنکو ملقب به "سلطان شکلات" توانسته با اختلافی فاحش نسبت به خانم تیموشنکو پیروز رقابت ریاست جمهوری شود.
این نظرسنجی توسط سه نهاد معتبر اوکراینی صورت گرفته و نشان می‌دهد پروشنکو رقیب اصلی خانم یولیا تیموشنکو توانسته 55.9 پیروز رقابت امروز کشور بحران زده اوکراین باشد.
همچنین گفته می‌شود تیموشنکو با اختلاف زیاد یعنی 12.9 درصد پس از پروشنکو قرار گرفته است.
انتظار می‌رود نتایج کامل و رسمی فردا دوشنبه اعلام شود.
پروشنکو در در گفتگو با شبکه "آ اردی" آلمان مبارزه با فساد و بیکاری و هدایت اوکراین به اتحادیه اروپا را از اهداف خود در صورت موفقیت در انتخابات ریاست جمهوری اوکراین عنوان کرده بود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه دستیابی به توافق با روسیه دشوار است، همچنین گفت که بنابراین اوکراین در مسیر نزدیکی به اتحادیه اروپا باقی می ماند.

5252

کد N302253