استاندار جدید البرز منصوب شد

دولت

با تصویب هیئت وزیران سید حمید طهایی استاندار البرز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت ، در جلسه امروز هیات دولت با تعیین سید حمید طهایی به عنوان استاندار البرز موافقت شد.