خبرگزاری فرانسه خبر داد؛

شرکت میلیون ها نفر در سالگرد شهادت امام کاظم (ع)