نتایج یک تحقیق:

60 درصد اهداف آمریکا در پاکستان منازل مسکونی بوده است

آمریکا اروپا

60 درصد محل های مورد حمله پهبادهای آمریکایی در پاکستان در یک دهه گذشته خانه های مسکونی بوده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی ، دو سوم اهدف مورد حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا در مناطق قبایلی پاکستان منازل مسکونی بوده اند.

نتایج  بررسی های انجام شده توسط دفتر تحقیقات رسانه ای در انگلستان حکایت از آن دارد که اهداف مورد حمله آژانس اطلاعات و امنیت آمریکا (سیا) در یک 10 سال گذشته اکثر ساختمان های مسکونی بوده اند.

بنا بر این گزارش دو سوم اهدف آمریکا به عبارتی دیگر 60 درصد اهداف مورد حمله قرر گرفته به بهانه حمله به گروه تروریستی طالبان منازل مسکونی بوده اند.

نتایج به دست آمده در این تحقیق حاصل بررسی  هزاران گزارش رسانه ای و شهادت افراد حاضر در محل و تحقیقات میدانی است.