درویش‌پور به ایلنا خبر داد:

ابقای زاهدی به عنوان رئیس کمیسیون آموزش

مجلس

آقایان کوچکی‌نژاد و زارعی به عنوان نائبان رئیس، قاسم جعفری به عنوان سخنگو و مقتدایی و احمدی لاشکی نیز به عنوان دبیران هیئت رئیسه کمیسیون آموزش انتخاب شدند.

نماینده ایده و باغملک از ابقای محمد مهدی زاهدی به عنوان رئیس کمیسیون آموزش خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا حجت الله درویش‌پور در گفتگو با خبرنگار ایلنا در خصوص جلسه امروز کمیسیون آموزش گفت: در این جلسه انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون برگزار شد که در طی آن محمد مهدی زاهدی مجددا به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

وی ادامه داد: آقایان کوچکی‌نژاد و زارعی به عنوان نائبان رئیس، قاسم جعفری به عنوان سخنگو و مقتدایی و احمدی لاشکی نیز به عنوان دبیران هیئت رئیسه کمیسیون آموزش انتخاب شدند.

کد N302147