محمدی به ایلنا خبر داد:

عدم تشکیل جلسه کمیسیون اصل90

مجلس

به خاطر عدم تشکیل جلسه امروز، رسیدگی به موضوع شکایت دو نماینده از شورای عالی امینت ملی نیز به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد.

داود محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا،در خصوص جلسه امروز کمیسیون اصل 90 گفت: جلسه کمیسیون امروز تشکیل نشد.

وی ادامه داد: به خاطر عدم تشکیل جلسه امروز، رسیدگی به موضوع شکایت دو نماینده از شورای عالی امینت ملی نیز به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد.

کد N302144