برگزاری انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون آموزش / زاهدی در ریاست ابقا شد

مجلس

محمد مهدی زاهدی برای سومین سال کاری مجلس شورای اسلامی به عنوان رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ابقا شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، انتخابات هیئت رئیسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای سومین سال در جلسه عصر امروز این کمیسیون برگزار شد.

بر این اساس محمد مهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان با 23 رای به عنوان رئیس کمیسیون ابقا شد.

همچنین جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت با 23 رای و علی اصغر زارعی با 22 رای به عنوان نواب رئیس، قاسم جعفری، نماینده مردم بجنورد به عنوان سخنگوبا 15 رای، عباس مقتدایی و احمدی لاشکی به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون انتخاب شدند.