خجسته خبر داد:

برگزاری جلسه ویژه در خصوص شرایط انتقال پایتخت

سایر حوزه ها

جلسه ویژه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در خصوص بررسی شرایط انتقال پایتخت با حضور معاون رئیس جمهور معاونین وزیر راه و نوسازی کشور برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خجسته رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه جلسه ویژه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در خصوص بررسی شرایط انتقال پایتخت با حضور معاون رئیس جمهور و معاونین وزیر راه و نوسازی کشور برگزار شد ادامه داد: اهمیت موضوع ساماندهی پایتخت باعث شده تا کمیسیون شوارها و امور داخلی کشور با توجه و دقت خاص در این حوزه وارد شده و مطالعات کارشناسی گسترده بر روی آن انجام دهد.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هماهنگی و همراهی مجلس و دولت در این طرح را مطلوب ارزیابی کرده و گفت: دولت و مجلس با هماهنگی و تعامل مناسبی که دارند به دنبال حل مشکلات و معضلات پایتخت بوده و دنبال این هستیم تا با استفاده از نظرات کارشناسی و بهره مندی از ایده های نخبگان نواقص پایتخت را اصلاح کنیم.

نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی هدف اصلی این طرح را ساماندهی پایتخت ارزیابی کرده و گفت: در این طرح صرفا به انتقال پایتخت پرداخته نشده و تلاش شده تا جمیع معضلات موجود در حوزه پایتخت مورد توجه قرار گیرد. و چنانچه پس از بررسی های لازم نظر بر انتقال پایتخت شده در آن صورت اقدامات لازم صورت پذیرد.

گفتنی است در این جلسه حجت الاسلام انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور از عزم جدی دولت برای ساماندهی پایتخت خبر داده و خواستار بررسی دقیق این طرح شد.

معاونین وزیر امور شهرسازی، معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور و قائم مقام وزیر کشور از دیگر حاضرین در جلسه بودند که مقرر گردید نظرات پیشنهادی دولت نیز در این زمینه تحویل کمیسیون گردد.

امیر خجسته افزود: با بررسی تخصصی ساماندهی پایتخت در خصوص زیر ساختهای شهری و انتقال پایتخت و مسائل مرتبط با آن، تصمیم گیری لازم خواهد شد.