تظاهرات ضد انتخابات در دونتسک

آمریکا اروپا

مردم شهر شرقی دونتسک اوکراین در اعتراض به انتخابات ریاست جمهوری تظاهرات کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایتارتاس ، هزران نفر از مردم شهر دونتسک در اعترض به انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین تظاهرات کردند.

بنا بر این گزارش تظاهرات کنندگان ستونی به طول سه کیلومتر را تشکیل دادند و نیروهای امنیتی هیچ اقدامی برای متوقف کردن آنها انجام ندادند.

تظاهرات کنندگان به سمت دفتر آخمتوف از تاجرن سرشناس شهر دونتسک حرکت کردند.

همچنین گزارش شده است که  افراد مسلح ناشناس در برابر ساختمان محل اقامت آخمتوف که دفتر کار وی نیز است مستقر شده اند.

شایان ذکر است گزارش ها حکایت از برگزار نشدن انتخابات ریاست جمهوری در برخی شهرهای شرقی روسیه دارند.

مردم مناطق دونتسک و لوگانسک در تاریخ 11 ماه می با برگزاری یک همه پرسی به جدایی از اوکراین رای داده بودند.