در اقدامی نمادین، مرکاوای اسراییلی در صیدای لبنان منهدم شد

کد N302067