از سوی جهانگیری ابلاغ شد؛

تکالیف جدید دولت برای وزارت بهداشت

دولت

مصوبه مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

با تصویب هیئت وزیران، وزارت بهداشت مسئول تدوین، تنظیم، ابلاغ و نظارت بر قیمت دارو، واکسن، شیر خشک، و تجهیزات و ملزومات پزشکی شد.

به گزارش ایلنا، با تصویب هیئت وزیران، وزارت بهداشت مسئول تدوین، تنظیم، ابلاغ و نظارت بر قیمت دارو، واکسن، شیر خشک، و تجهیزات و ملزومات پزشکی شد.

مصوبه مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

این مصوبه در تاریخ 3/3/93 از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد N301940