استاد دانشگاه یونان :غرب باید حقوق هسته ای ایران را برسمیت بشناسد

ایران مرکز توازون جهان,یونان

آتن-ایرنا- استاد دانشگاه یونان گفت:غرب باید دست از دوگانگی بر دارد و حقوق هسته ای ایران را براساس قوانین بین المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی به رسمیت بشناسد.

ˈاسترگیوس کاتی خوریتسˈ استاد دانشگاه یونان روزیکشنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در آتن با اشاره به جایگاه راهبردی ایران درمنطقه و جهان، گفت:ایران مرکز توازن و تعادل سیاسی، اقتصادی و ثبات منطقه ای و جهان است و غرب نیز به خوبی این مساله را می داند و چاره ای جز تعامل با ایران را ندارد.

این استاد یونانی که هشت سال استاندارˈپولی پونیزˈواقع در جنوب و غرب یونان بوده و مدتی ریاست دفترˈآندراس پاپااندرئوˈنخست وزیرسابق را برعهده داشت، افزود: ایران از نظر ژئوپولیتک و موقعیت خاص جغرافیایی دارای جایگاه ویژه ای است که غرب باید به آن توجه ویژه ای داشته باشد.

وی بااشاره به اینکه ایران درچهار راه ارتباطی آسیا، خاورمیانه، شرق و غرب قرار گرفته، افزود: بنابراین غرب چنانچه خواهان ایجاد صلح پایدار و توسعه مستمراقتصادی است، باید به جای تعارض و زیاده خواهی، به تعامل با ایران روی آورد.

وی تکیه ایران بر سنت ها، فرهنگ و اعتقادات مذهبی خود که زمینه ساز یکپارچگی این کشور است را یکی از ویژگی ها انحصاری ایران بر شمرد و افزود: این امر باعث شده که ایران به عنوان کشوری قدرتمند به سوی پیشرفت و توسعه گام های مهمی بر دارد.

کاتی خورتیس یکی دیگر ازعوامل مهم نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در جهان را خودباوری ملت ایران قلمداد و تصریح کرد:غرب باید با شناختی که از فرهنگ و تمدن ایرانیان دارد راه تعامل با آنان را پیشه کند که متاسفانه تاکنون راه غلط تعارض را پیشه و در این راه از تمام اهرم های فشار نیز استفاده کرد.

وی اضافه کرد:غرب تصور می کرد که این تحریم ها مانع حرکت ایرانیان برای نقش آفرینی در جهان می شود و آنان را به زانو در خواهد آورد اما نتیجه برعکس شده و ایرانیان با تکیه به فرهنگ و تمدن غنی خود، تحریم را به فرصت تبدیل و به یکی از کشورهای قدرتمند منطقه و جهان تبدیل شده است که نقش سازنده خود را درتمام صحنه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درمنطقه و جهان به خوبی ایفا می کند.

این استاد یونانی افزود : غرب چنانچه خواهان صلح و ثبات پایدار در منطقه حساس خاورمیانه، توسعه اقتصادی کشورهای غربی و فراهم شدن زمینه برون رفت آنان از بحران مالی و پایان دادن به رشد افراط گرایی است، چاره ای جز تعامل با جمهوری اسلامی ایران ندارد.

وی توسعه روابط اقتصادی اتحادیه اروپا وغرب با جمهوری اسلامی ایران را به سود اروپائیان دانست.

کاتی خوریتس یکی ازعوامل رشد افراط گرایی را زیاده خواهی برخی کشورهای غربی دانست و افزود: غرب می تواند با گفت وگو و دست برداشتن از زیاده خواهی و انتظار تسلط بر جهان و دخالت در امور داخلی دیگر کشورها، زمینه را برای کاهش افراط گرایی و تحقق صلح و ثبات در جهان پیشه کند.

وی با اشاره به روند مذاکرات هسته ای ایران و گروه1+5 گفت: کشورهای غربی چنانچه خواهان حل موضوع و ایجاد تعامل سازنده با ایران هستند، باید دست ازدوگانه گویی بردارند وحقوق ایران را براساس قوانین بین المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی به رسمیت بشناسند.

اروپام**2170 ** 1064
کد N301901