رای گیری در شهرهای شرقی اوکراین متوقف شد

آمریکا اروپا

تهدید مقامات برگزار کننده انتخابات ریاست جمهوری اوکراین در شهرهای شرقی توسط گروه های مسلح طرفدار روسیه سبب توقف رای گیری در این شهرها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ان پی آر، انتخابت ریاست جمهوری اوکراین در حالی در این کشور در جریان است که بسته شدن مراکز رای گیری و تهدید مقامات برگزار کننده از سوی گروه های مسلح طرفدار روسیه در شهرهای شرقی این کشور سبب لغو رای گیری در این شهرها شده است.

رقابت های امروز با حضور هفت نامزد مختلف برگزار می شود و نظرسنجی ها و پیش بینی ها حکایت از شانس بالای "پیوتر پروشنکو" ملقب به سلطان شکلات، در مقایسه با سایر رقبا حتی "یولیا تیموشنکو" نخست وزیر اسبق این کشور دارد.