ملاقات هیات ساحل عاج با معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه

سیاست خارجی

جمهوری اسلامی ایران آماده گسترش روابط با ساحل عاج در تمام زمینه‌ها است.

به دنبال سفر حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه به ساحل عاج، هیات عالیرتبه ساحل عاج به ریاست گائوسو توره وزیر حمل و نقل آن کشور وارد جمهوری اسلامی ایران شد.

به گزارش ایلنا، هیات ساحل عاجی در نخستین روز سفر با حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ملاقات نمود. در این ملاقات حسین امیر عبداللهیان با اشاره به سفر اخیر خود به ساحل عاج، این کشور را در مسیر پیشرفت توصیف كرد و ابراز داشت: جمهوری اسلامی ایران آماده گسترش روابط با ساحل عاج در تمام زمینه‌ها است.

وزیر حمل و نقل ساحل عاج نیز ضمن تاکید بر لزوم گسترش همکاری ها اعلام کرد جهت بررسی زمینه همکاری دو کشور، در زمینه انتقال دانش فنی ساخت و مونتاژ خودرو به جمهوری اسلامی ایران سفر کرده است و کشورش مایل است از تجارب و فناوری جمهوری اسلامی ایران در راستای گسترش و ناوگان عمومی حمل و نقل ساحل عاج استفاده نماید.

کد N301354