قاضی پور در اخطار قانون اساسی:

اجازه ندهیم به جوانان راسخ نظام توهین شود

مجلس

بازرسان چندین سال است که در حال کار کردن بوده و همه این افراد از خانواده ایثارگران هستند حال برخی نمایندگان در قالب مخالفت با برخی پیشنهادات طرح مذکور به این دسته از افراد توهین می‌کنند.

نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه همه بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت افراد تحصیل‌کرده هستند خاطر نشان کرد:این بازرسان چندین سال است که در حال کار کردن بوده و همه این افراد از خانواده ایثارگران هستند حال برخی نمایندگان در قالب مخالفت با برخی پیشنهادات طرح مذکور به این دسته از افراد توهین می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نادر قاضی‌پور در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی‌ در جریان بررسی طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کار معین با بازرسان در اخطاری با استناد به اصل سوم قانون اساسی، گفت: این بازرسان چندین سال است که در حال کار کردن بوده و همه این افراد از خانواده ایثارگران هستند حال برخی نمایندگان در قالب مخالفت با برخی پیشنهادات طرح مذکور به این دسته از افراد توهین می‌کنند.

نماینده مردم ارومیه با بیان اینکه همه بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت افراد تحصیل‌کرده هستند، افزود: قطعا نباید اجازه دهیم که به این جوانان راسخ و سودمند نظام توهین شود.

کد N301257