چهار شهر افغانستان به محاصره طالبان درآمد

واحد مرکزی خبر نوشت:

معاون استانداری زابل گفت: چهار شهرستان استان زابل در محاصره مخالفان مسلح دولت افغانستان قرار دارد.
به گزارش واحد مرکزی خبر از کابل، رسول یار امروز اعلام کرد : شهرستانهای نوبهار، شمال زایی، اتغر و دای چوپان در معرض تهدید مخالفان مسلح قرارگرفته است.
این مقام محلی افغان هشدار داد: درصورتی که دولت افغانستان در این زمینه توجه نکند، احتمال می رود بخش هایی از استان زابل به تصرف افراد طالبان درآید.
وی بر لزوم توجه ارگانهای امنیتی افغانستان به بهبود وضعیت امنیتی استان زابل تاکید کرد.
تحرکات طالبان دراستانهای جنوبی، جنوب شرقی و شرقی افغانستان نسبت به سایر استانهای این کشور بیشتر است.
این درحالی است که انتخابات دور دوم ریاست جمهوری افغانستان بیست روز بعد برگزار خواهد شد و ارگانهای امنیتی از اتخاذ آمادگی های لازم برای تامین امنیت انتخابات خبرداده اند.

5252

کد N300893