محسنی‌اژه‌ای:| 170755

مقصر اصلی معوقات بانك‌ها هستند

سیاست داخلی

باید با کسانی که به صورت قانونی تسهیلات می گیرند و در جای دیگر مصرف می کنند و افرادی که به صورت قانونی تسهیلات می گیرند و در همان محل مشخص آن را هزینه می کنند تفاوت باشد/استقلال بدون غنای کشور حاصل نمی‌شود و یک کشور فقیر نمی‌تواند مستقل باشد.

دادستان كل كشور بانك‌ها را در رابطه با بحث معوقات مقصر اصلی دانست و گفت:باید با کسانی که به صورت قانونی تسهیلات می‌گیرند و در جای دیگر مصرف می‌کنند و افرادی که به صورت قانونی تسهیلات می‌گیرند و در همان محل مشخص آن را هزینه می‌کنند، تفاوت باشد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور صبح امروز با حضور در اتاق بازرگانی  صنعت، معدن و کشاورزی ایران با اشاره به این که به مسئله  ارزش تولید و ثروت ملی در کشور  مورد غفلت واقع شده است، اظهار داشت: در حالی که نفت تولید و سرمایه به خودی خود دارای ارزش بالایی است امّا به درستی به آن پرداخته نشده است و گاهی به عنوان ضد ارزش تلقی شده است.

وی افزود: استقلال بدون غنای کشور حاصل نمی‌شود و یک کشور فقیر نمی‌تواند مستقل باشد.

محسنی اژه‌ای با تاکید بر انضباط و مقررات خاطر نشان کرد: اگر فساد در کشور نهادینه و گسترده شود، مشکلات پیچیده‌ای برای زندگی فردی و اجتماعی ایجاد خواهد شد.

وی گفت: انتظار می‌رود بخش خصوصی در موضوعات تصمیم‌سازی وارد شود هر چند  این امر  هزینه‌هایی را نیز به همراه دارد.

وی در مورد معوقات بانکی نیز گفت: در این مهم مقصر اصلی بانک‌ها هستند و مشتریان نقش کم‌رنگ‌تری دارند و به طور قطع تفاوت است بین کسانی که با خلاف و نقض قانون، زد و بند و رشوه دادن تسهیلاتی را دریافت می‌کنند و در جایی دیگر مصرف می‌کنند.  

دادستان کل کشور ادامه داد: باید با  کسانی که به صورت قانونی تسهیلات می‌گیرند و در جای دیگر مصرف می‌کنند و افرادی که به صورت قانونی  تسهیلات می‌گیرند و در همان محل مشخص  آن را هزینه می‌کنند، تفاوت باشد.

محسنی‌اژه‌ای خاطر نشان کرد: در مورد آخر نه تنها نیابد با این افراد برخورد قضائی نشود بلکه باید آنها مورد حمایت نیز قرار گیرند.

دادستان کل کشور خاطر نشان کرد: باید آسیب‌شناسی جدی در مورد معوقات بانکی صورت گیرد و این معوقات کاهش پیدا کند که در این زمینه مسئولیت اصلی با قوه قضائیه نیست.

وی با طرح این سوال که ما در کشور  به چه تعداد بانک و شعب بانکی نیاز داریم  گفت: آیا  لازم است در یک خیابان بیش از 10 مورد شعبه اعتباری وجود داشته باشد؟ مسلما‍ً این امر درست نیست. 

کد N300831