اعضای جدید هیات رییسه مجلس سوگند یاد كردند

مجلس

"من به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که حداکثر توان خود را برای اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بی‌طرفی کامل در انجام وظایف به کار گیرم و از هر گونه اقدام مخالف آئین‌نامه اجتناب نمایم".‌

پس از انتخابات هیات رییسه سومین سال از مجلس نهم مراسم تحلیف رییس، نواب رییس، دبیران و ناظران جدید مجلس در صحن علنی برگزار شد و منتخبین سوگند یاد کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از مشخص شدن اعضای هیات رییسه سومین سال از مجلس نهم اعضا در مراسم تحلیف سوگند یاد كردند.

در این مراسم ‌علی لاریجانی به عنوان رئیس، ‌ابوترابی‌فرد ‌و محمدرضا باهنر به عنوان نواب رئیس اول و دوم،ضرغام صادقی، محمد حسین فرهنگی، مهرداد بذر پاش، محمد دهقان، علیرضا منادی و حسین سبحانی نیا به عنوان دبیر ‌و سیدشریف حسینی، ‌محمد آشوری و بهروز نعمتی به عنوان ‌ناظران هیئت رئیسه جدید مجلس انتخاب شدند.

اعضای هیئت رئیسه منتخب متن ذیل را قرائت و سوگند یاد کردند:

"من به عنوان عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در برابر قرآن مجید به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که حداکثر توان خود را برای اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با مراعات بی‌طرفی کامل در انجام وظایف به کار گیرم و از هر گونه اقدام مخالف آئین‌نامه اجتناب نمایم".‌

کد N300722