عبدالفتاح السیسی:

بقایای اخوان المسلمین تاثیر محدودی خواهند داشت

آفریقا و خاورمیانه

نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر در گفتگویی با اعلام اینکه اخوان المسلمین محبوبیت خود را از دست داده است گفت: بقایای اخوان المسلمین تاثیر محدودی خواهند داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالفتاح السیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن اظهار داشت: امنیت خلیج فارس جزء امنیت مصر محسوب می شود و ما هرگز اجازه نخواهیم داد آسیبی به آن برسد.

وی خاطرنشان کرد: اخوان المسلمین در حال حاضر مقبولیت خود را به طور کامل از دست داده است. اخیرا آشکار شد که همکاری کاملی میان اعراب [برای مقابله با اخوان المسلمین] به وجود آمده است که نتیجه آن پایان بخشیدن به حضور منطقه ای و بین المللی اخوان المسلمین خواهد بود و این یعنی اینکه بقایای اخوان المسلمین تاثیر محدودی خواهند داشت اما با این حال مصر و کشورهای حاشیه خلیج فارس باید نسبت به این مسئله هوشیار باشند.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر افزود: ما به امنیت مصر و خلیج فارس و تمامی کشورهای عربی اهتمام می ورزیم و این مسئله قابل چشم پوشی نیست. ما برای افزایش همکاری میان کشورهای حوزه نیل تلاش خواهیم کرد و این همکاری بر اساس دوستی و احترام متقابل و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر است.