منابع دیپلماتیک:

افق توافق میان تهران و ریاض درباره لبنان روشن نیست

ایران در جهان

منابع دیپلماتیک در گفتگو با یک روزنامه لبنانی اعلام کردند: دورنمای توافق میان ایران و عربستان درباره پرونده انتخابات ریاست جمهوری لبنان همچنان دور ازذهن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع دیپلماتیک در گفتگو با روزنامه لبنانی الدیار اعلام کردند: افق توافق میان تهران و ریاض درباره انتخابات ریاست جمهوری لبنان روشن نیست و به نظر نمی رسد در آینده نزدیک شاهد تغییری در این شرایط باشیم.

منابع دیپلماتیک اعلام کردند: بازیگران منطقه ای در انتظار نتایج تحولات آتی در سوریه به ویژه انتخابات ریاست جمهوری این کشور و نبردهای میدانی میان ارتش سوریه و گروههای مسلح هستند. بر این اساس، تحولات این دو پرونده می تواند تاثیر بسزایی بر انتخابات ریاست جمهوری لبنان داشته باشد.

در ادامه این گزارش آمده است: تحرکات و رایزنیهای دیپلماتیک میان کشورهای مهم تاثیرگذار بر لبنان به ویژه فرانسه، آمریکا، عربستان سعودی و ایران بسیار به کندی پیش می رود و طی روزهای اخیر تاکید جامعه بین المللی بر لزوم برقراری ثبات و آرامش در لبنان بدون وقوع هرگونه هرج و مرج و بر هم خوردن شرایط امنیتی بوده است.