برای سومین سال متوالی؛| 170707

لاریجانی رییس مجلس شد

مجلس

به جز علی لاریجانی، احمد بخشایش اردستانی و بهرام بیرانوند نیز برای ریاست مجلس کاندیدا شده بودند که در نهایت به ترتیب 32 و 26 رای نمایندگان را به خود اختصاص دادند.

علی لاریجانی با رای نمایندگان مجلس برای یکسال دیگر در سمت ریاست مجلس نهم باقی ماند

به گزارش خبرنگار ایلنا در جریان انتخابات هیات رئیسه مجلس علی لاریجانی توانست از میان 264 رای نمایندگان با 187 رای در این سمت باقی بماند.

پیش از رای‌گیری به جز علی لاریجانی، احمد بخشایش اردستانی و بهرام بیرانوند نیز برای ریاست مجلس کاندیدا شده بودند که در نهایت به ترتیب 32 و 26 رای نمایندگان را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است در انتخابات ریاست مجلس، 19 تن ازنمایندگان نیز رای سفید به صندوق انداختند.

کد N300379