تصاویری از انفجار مهیب در نزدیکی پارلمان سومالی

کد N299973