با هدف حمایت از محیط زیست خزر؛

کشورهای حاشیه خزر در عشق آباد گرد هم می آیند

ایران در جهان

کشورهای حاشیه دریای خزر برای گفتگو درباره موضوعات مربوط به محیط زیست دریای خزر گرد هم می آیند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترند ، پنجمین نشست طرف های عضو کنواسیون حمایت از محیط زیست دریای خزر موسوم به کنوانسیون تهران در عشق آباد پایتخت ترکمنستان برگزار می شود.

این کنفرانس از 28 تا 30 ماه می قرار است با حضور نماینده های ایران ، جمهوری آذربایجان ، ترکمنستان ، قزاقستان و روسیه برگزار شود.

هدف از برگزاری ین کنفرانس تقویت و توسعه روابط بین المللی به منظور تضمین امنیت محیط زیست و توسعه پایدار کشورهای حوزه دریای خزر است.

کشورهای عضو در سال 2003 در تهران کنوانسیون حمایت از محیط زیست دریای خزر را برای اولین بار امضاء کردند.