معاون وزیر خارجه:

برخی کشور های منطقه در انتقال وجوه به حساب ایران همکاری می کنند

سیاست خارجی

معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه گفت:انتقال وجوه توافق شده به حساب بانک مرکزی ایران در حال انجام است و برخی کشورهای منطقه در انتقال وجوه به حساب بانک مرکزی ایران تلاش و نقش مثبت ایفا می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین امیرعبداللهیان، معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه با بیان اینکه مذاکرات ایران و 6 کشور عضو 1+5 با پافشاری جدی بر حقوق هسته‌ای کشورمان در جریان است، گفت: انتقال وجوه توافق شده به حساب بانک مرکزی ایران در حال انجام است.

وی خاطر نشان کرد: برخی کشورهای منطقه در انتقال وجوه به حساب بانک مرکزی ایران تلاش و نقش مثبت ایفا می‌کنند.

معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه تاکید کرد: احدی در تیم مذاکراتی خارج از چارچوب راهبرد نظام رفتار نمی‌کند.