حكیمی‌پور به ایلنا خبرداد:| 170511

ارائه درخواست مجوز تجمع در حمایت از تیم مذاكره كننده هسته‌ای از سوی حزب اراده ملت

سیاست داخلی

از مدیركل سیاسی وزارت كشور و دبیر كمیسیون ماده 10 احزاب خواسته‌ایم كه با برگزاری تجمع در دوازدهم خردادماه در مقابل وزارت‌خارجه موافقت كنند.‌

دبیركل حزب اراده ملت از ارائه درخواست مجوز تجمع در حمایت از تیم مذاكره كننده هسته‌ای به وزارت كشور خبرداد.

احمد حكیمی‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اعلام این مطلب گفت:‌ باتوجه به خواست ملت ایران برای حمایت از تیم مذاكره كننده هسته‌ای انجام وظیفه كرده و درخواست برگزاری تجمع حمایتی از سیاست خارجی و تیم مذاكره كننده را به وزارت كشور ارائه كردیم.

دبیركل حزب اراده ملت با اشاره به اقدامات گروه محدودی در نقد عملكرد تیم مذاكره كننده هسته‌ای، اظهار كرد: تیم مذاكره كننده هسته‌ای در حال دفاع از حقوق مسلم ملت ایران است و مردم نیز با پشتیبانی از آنان به دنبال این هستند كه اعضای تیم مذاكره كننده با حمایت و پشتیبانی قوی‌تر در مذاكرات حاضر شوند.

وی تاكید كرد: ما به دنبال این هستیم كه صدای اصلی ملت ایران كه همان حمایت از دولت، سیاست خارجی و تیم مذاكره كننده هسته‌ای است را اعلام كنیم.

حكیمی‌پور ادامه داد: در این راستا از مدیركل سیاسی وزارت كشور و دبیر كمیسیون ماده 10 احزاب خواسته‌ایم كه با برگزاری تجمع در دوازدهم خردادماه در مقابل وزارت خارجه موافقت كنند.‌

کد N299246