روحانی در همایش بیمه سلامت همگانی:/تكمیل می‌شود/

همه روزهای سرنوشت‌ساز ما در "خرداد" آفریده شده است

دولت

امروز برای من به عنوان مسئول دستگاه اجرایی کشور و برای همه وزرای ما روز افتخار آمیزی است چرا که کاری که بیش از 20 سال در قانون شعار داده شده را عملیاتی کردیم و می‌توانیم امروز اعلام کنیم، تمام مردم ایران را تحت پوشش بیمه قرار دادیم.


                           

رئیس جمهور گفت: اگر نگاهی به تاریخ بیندازیم، می بینیم که همه روزهای تاریخی و سرنوشت ساز ما در خرداد ماه آفریده شده است. خرداد ماه همواره ماه سرنوشت سازی برای ما بوده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن روحانی در همایش بیمه سلامت همگانی عنوان کرد: ما مشکلاتی در این زمینه در قواعد بازی داریم که باید آن را حل کنیم. ما باید در نظام سلامت از لحاظ روحی به مردم آرامش بدهیم و از لحاظ جسمی نیز آنها را تقویت کنیم.

وی با بیان اینکه ما باید آلودگی در نظام بهداشت را کاهش دهیم، گفت: همه می‌دانیم اصل بهداشت است و اگر بهداشت ناموفق باشد، آنگاه نوبت درمان است درست است که درصد امید به زندگی از 50 به 70 افزایش یافته اما در گذشته بیماری اینقدر زیاد نبود. به هر حال جامعه صنعتی نیز تبعات خود را دارد که یکی از آنها مشکلات مربوط به بهداشت است.

رئیس جمهور افزود: اگر می‌خواهیم توسعه پیدا کنیم، باید جامعه ما سالم باشد پولی که ما برای سلامت خرج می کنیم، همچون آموزش و پرورش هزینه نیست. چرا که ما در واقع در حال ساختن توسعه انسانی هستیم.

وی با اعلام اینکه تصمیم ما بر این است که نظام سلامت را متحول کنیم، گفت: باید نظام سلامت را به سمت نقطه مطلوب ببریم ما تا نقطه مطلوب فاصله داریم و باید قدم به قدم جلو برویم اگر بتوانیم به نقطه مطلوب در این زمینه برسیم، در واقع این دستاورد به معنای فتح خرمشهر دیگری است.

روحانی با اشاره به سخنرانی خود در همایش سالروز فتح خرمشهر گفت: من در این همایش نیز تاکید کردم که نگذاریم حماسه ما در سال 61 باقی بماند. هر سال باید حماسه آفرینی کنیم و فتح خرمشهر داشته باشیم. همانطور که سال قبل ملت ایران طبق تدبیر رهبری در 24 خرداد ماه یک حماسه عظیم آفریدند و به منطقه و دنیا نشان دادند که از افراط و خشونت رویگردانیم و مسیر اعتدال و اخلاق را ه ما است.

رئیس جمهور با تاکید براینکه اگر نگاهی به تاریخ بیندازیم، می بینیم که همه روزهای تاریخی و سرنوشت ساز ما در خرداد ماه آفریده شده است، گفت: خرداد ماه همواره ماه سرنوشت سازی برای ما بوده است.

وی ادامه داد: ما باید بتوانیم در نظام سلامت تحولی بزرگ بیافرینیم دراین مسیر هر دو وزارتخانه بهداشت و کار باید با یکدیگر تلاش کرده و مردم نیز ما را پشتیبانی کنند.

روحانی خاطرنشان کرد: در یک نظام سلامت اگر پزشک و پرستار عاشق کارشان نبوده و یا باسواد نباشند، ما به جایی نخواهیم رسید. حتی اگر نظافت چی یک بیمارستان نیز متعهد به کار خود نباشد، باز هم نظام سلامت به جایی نمی رسد.

وی با تاکید برا ینکه باید همه برای توسعه نظام سلامت دست به دست هم دهیم، گفت: علاوه بر این باید تجهیزات ما هم به روز و درست باشد در غیر این صورت پزشک بوعلی سینا نیست که بتواند با نفس خود بیماری افراد را تشخیص دهد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه در نظام سلامت اصل منابع مالی است، گفت: اگر منابع مالی به خوبی تامین نشود، هیچ چیزی درست نخواهد شد. امروز برای من به عنوان مسئول دستگاه اجرایی کشور و برای همه وزرای ما روز افتخار آمیزی است چرا که کاری که بیش از 20 سال در قانون شعار داده شده را عملیاتی کردیم و می‌توانیم امروز اعلام کنیم، تمام مردم ایران را تحت پوشش بیمه قرار دادیم.

روحانی افزود: البته این همه کار نیست ما باید پوشش بیمه را ارزشمند و هدفمند کنیم. امروز بیش از 300 هزار دارو تحت پوشش بیمه است که باید این میزان افزایش پیدا کند. ما باید دامنه بیمه را گسترش دهیم، تا بتوانیم مشکلات مردم را برطرف کنیم. دولت به تنهایی نمی‌تواند در این زمینه نقش ایفاکند. همه ارگان‌های مسئول و سازمان‌های مردم نهاد باید در این زمینه دست به دست دولت دهند.
                       
کد N299154