بشار الجعفری:

غرب خواهان ایجاد خلاء ریاست جمهوری در سوریه است

آفریقا و خاورمیانه

نماینده دائمی سوریه در سازمان ملل تاکید کرد: کشورهای غربی خواهان ایجاد خلاء ریاست جمهوری در سوریه هستند تا نظام سوریه را دچار مشکل جدی کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه، "بشار الجعفری" نماینده دائمی سوریه در سازمان ملل در اظهاراتی جدید تاکید کرد: کشورهای غربی در تلاش برای وارد کردن سوریه به مرحله خلاء سیاسی هستند تا نظام را دچار مشکل جدی کنند.

وی با اشاره به تلاشهای عربستان سعودی برای تهیه پیش نویس قطعنامه ضدسوری جدید در شورای امنیت، افزود: ریاض برای مشکل سازی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سوریه تلاش می کند.

الجعفری درباره تلاشهای کشورهای غربی برای ارجاع پرونده سوریه به دادگاه لاهه، افزود: کشورهای غربی تلاش کردند با استفاده از دو موضوع مسائل بشردوستانه و تسلیحات شیمیایی، روسیه و چین را در تنگنا قرار دهند.

نماینده دائمی سوریه در سازمان ملل با اشاره به مواضع برخی کشورهای غربی درباره سوریه، افزود: این تغییرات در سطح راهبردی و استراتژیک نیست و تنها تغییری تاکتیکی محسوب می شود.

وی درباره گزینه های جانشینی "اخضر الابراهیمی" نماینده سازمان ملل در سوریه، اظهار داشت: هیچ کدام از اسامی مطرح شده برای جانشینی الابراهیمی بخت جدی ندارد.