انتقاد شدید لحود از سلیمان :

مقاومت نبود لبنانی وجود نداشت/اگر حزب الله به سوریه نمی رفت خودروهای مرگ امروز در"بعبدا" بودند

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهوری سابق لبنان از میشل سلیمان به سبب موضعگیری خصمانه علیه مقاومت انتقاد کرد و به دفاع قاطعانه از حضور حزب الله در سوریه پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیل لحود در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت وی زمانی که فرمانده ارتش و نیز رئیس جمهوری لبنان بود، به وظایفش عمل کرده است.

لحود تصریح کرد لبنان رئیس جمهوری را می خواهد که قدرتمند باشد و موضعگیری کند و به این مقوله که قدرت لبنان در ضعف آن است، اعتقاد نداشته باشد.

رئیس جمهوری سابق سوریه تصریح کرد ما در حالت جنگ با اسرائیل هستیم، این رژیم آبهای ما را به سرقت می برد.

وی تاکید کرد سلام مقاومت، باید باقی بماند تا زمانی که کشور فلسطین به رسمیت شناخته شود، اسرائیل خواهان صلح نیست و همچنان حقوق ما را غصب می کند، به همین سبب سلاح مقاومت باید باقی بماند و حفظ شود.

لحود با انتقاد از مواضع خصمانه جریان 14 مارس و شخص میشل سلیمان در برابر مقاومت تاکید کرد آنها(14 مارس) مدیون غرب هستند، اگر مقاومت نبود، لبنانی وجود نداشت .

رئیس جمهوری سابق لبنان با حمایت از ورود حزب الله به سوریه گفت بر اساس دانش نظامی، نباید منتظر دشمن ماند، به همین سبب حزب الله به سوریه رفت و اگر کسی مصلحت و منافع لبنان را دوست دارد، باید به کاهش انفجارها در کشورمان نگاه کند و به اسرائیل که همواره نسبت به لبنان طمع ورزی دارد.

لحود از همه لبنانی ها خواست در کنار مقاومت بوده و آن را رها نکنند.وی گفت رئیس جمهوری قدرتمند باید از نظر تاریخی از مقاومت حمایت کند.

لحود افزود میشل سلیمان به مقاومت پشت کرد و مواضع خود را درباره آن تغییر داد و من از گروه خود(جریان هشت مارس) می خواهم فریب رئیس جمهور را نخورند و باید به خوبی این نکته را بدانند که رئیس جمهوری آینده چه کسی است و فردی را انتخاب کنند که اشتباهات گذشته را تکرار نکند و باید رئیس جمهوری برگزینیم که مواضع خود را تغییر ندهیم.

وی در خصوص حضور حزب الله در سوریه اظهار داشت اگر حزب الله به سوریه نمی رفت، امروز خودروهای بمبگذاری شده در بعبدا(کاخ ریاست جمهوری لبنان) بودند.

لحود تاکید کرد تاریخ درباره سلیمان اگر بر حق باشد، قضاوت و آن را مشخص خواهد کرد، وی آنچه را می داند، انجام می دهد و مقاومت نباید چیزی را قبول کند.