مرحله دوم رزمایش بیت المقدس برگزار شد

نیروهای مسلح

مرحله دوم رزمایش بیت المقدس 26نیروی زمیتی ارتش با حضور امیر پوردستان و فرماندهان نیروهای مسلح در نصر آباد اصفهان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله دوم رزمایش بیت المقدس 26نیروی زمیتی ارتش با حضور امیر پوردستان و فرماندهان ستاد کل نیروهای مسلح در نصر آباد اصفهان آغاز شد.

بنابر این گزارش دراین رزمایش یگانهای پیاده،مکانیزه،زرهی،توپخانه با پشتیبانی هوانیروز با هدف انهدام دشمن فرضی عملیاتهای از پیش تعیین شده را انجام دادند.

رزمایش بیت المقدس 26 در دو مرحله که مرحله اول آن با شلیک موشکهای نصر5 و نازعات دیروز در منطقه مرنجاب آران بیدگل آغاز و امروز در نصر آباد اصفهان به پایان می‌رسد.