توقف واگذاری اراضی متعلق به مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس

سازمان بازرسي كل كشور

با پیگیری اداره کل بازرسی استان بوشهر روند واگذاری اراضی به تعاونی کارکنان دادگستری استان متوقف و مجددا به مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس استان بوشهر عودت داده شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در بررسی اسناد و مدارک مربوط به علت واگذاری حدود سه هکتار از اراضی متعلق به این مرکز درمانی از سوی اداره کل راه و شهرسازی استان به تعاونی کارکنان اداره کل دادگستری مشخص شد کاربری اراضی مذکور در کمیسیون ماده 5 از مسکونی به بهداشتی تغییر و به منظور توسعه آن مرکز مصوب شده است.

بنا بر این گزارش پس از بررسی‌های لازم و تشخیص غیرقانونی بودن واگذاری، روند واگذاری متوقف و کل اراضی با کاربری بهداشتی در اختیار آن دستگاه قرار داده شد.

انتهای پیام

کد N298279