واکنش روزنامه جمهوری اسلامی به اظهارات امام جمعه اهل سنت زاهدان

روزنامه جمهوری اسلامی

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در مصاحبه‌ای با سایت "سنی آنلاین" گفت اظهار نگرانی بعضی از مراجع و علما درباره افزایش جمعیت اهل سنت کشور وجهی ندارد.

مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان، در مصاحبه‌ای با سایت "سنی آنلاین" گفت اظهار نگرانی بعضی از مراجع و علما درباره افزایش جمعیت اهل سنت کشور وجهی ندارد. وی افزود: "طبق تحقیقی که خود ما از وزارت کشور داشتیم و از منابع رسمی به صورت محرمانه دریافت کردیم جمعیت اهل سنت حدود 20 درصد است... حال که آقایان می‌خواهند جمعیت اهل سنت را بررسی کنند می‌بینند جمعیت اهل سنت مقداری از تصور آنان بالاتر است. اینگونه نیست که این جمعیت اخیراً از راه زاد و ولد بالا رفته باشد."اخیراً بعضی از مراجع و رسانه‌ها اعلام کرده‌اند در چند دهه اخیر که برنامه کنترل جمعیت اجرا شده، اهل سنت کشور به آن عمل نکرده و تلاش کردند از طریق زاد و ولد بیشتر جمعیت خود را افزایش دهند تا نسبت بالاتری پیدا کنند.مولوی عبدالحمید در همین مصاحبه با لحنی اهانت‌آمیز نسبت به بعضی مراجع سخن گفته و همین امر موجب اعتراض شده بطوری که حوزه علمیه امام صادق زاهدان درس‌های خود را در اعتراض به همین اظهارات، تعطیل کردند. 17302

کد N297993