سعید جلیلی در باره تیم مذاکره هسته ای چه دیدگاهی دارد؟

روزنامه شرق به نقل از سعیدجلیلی در جمع دانشجویان شیراز نوشت:

«باید اجازه داد، تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای در چارچوب اصل نرمش قهرمانانه برنامه‌های خویش را به پیش ببرند و همه در مسیر گرفتن حق ملت به آنها کمک کنند. بحث هسته‌ای فراتر از این است که در مباحث تنگ سیاسی، جناحی و سلیقه‌ای قرار بگیرد، موضوعی ملی است و تحولات آن باید با نگاه صحیح دنبال شود.» این موضع‌گیری جلیلی به مواضع محمدجواد ظریف نزدیک است البته او عرصه سیاست خارجی را عرصه منافع ملی می‌داند.
[span]17302

کد N297968