ابوالحسن بنی صدر : روحانی جوابی ندارد به مخالفانش بدهد

مذاکرات هسته ایران با 5 بعلاوه 1, ابوالحسن بنی صدر

راست هایی که احمدی نژاد را آوردند الان اپوزسیون شده اند و بطور دقیق غلطهای آقای روحانی را می گیرند.

ابوالحسن بنی صدر هفته پیش در گفت وگو با یک رادیوبی ضدانقلاب به نام "عصرجدید" گفت:
راست هایی که احمدی نژاد را آوردند الان اپوزسیون شده اند و بطور دقیق غلطهای آقای روحانی را می گیرند. حامیان روحانی نیز تقلا می کنند که بگویند شما اصولگرا هستید و .... در حالیکه قول مستقل است، به محض اینکه من این حرف را زدم و از زبان من بیرون آمد، موجود مستقلی است و باید مستقل از من بررسی شود، اگر صحیح است پذیرفته شود، اگر اشکال دارد رفع شود.اینکه چه کسی گفت چه اهمیتی دارد؟ می گویند: "توافق ژنو تسلیم نامه بوده"، اگر جواب دارید به آنها بدهید، انتقاداتش را ببین که آیا وارد است یا نیست؟ اینکه گوینده سخن اصولگراست، یعنی چه؟ معنایش این است که انتقادش وارد است، جرئت نداری انتقادش را رد کنی، به خودش حمله می کنی برای اینکه نمی خواهی به انتقادش جواب بدهی...
کد N297964