شورای امنیت سازمان ملل گروه بوکوحرام را تحریم کرد

نیجریه

نیویورک، ایرنا - شورای امنیت سازمان ملل گروه بوکوحرام را که در اواسط ماه اوریل بیش از 200 دختر دانش آموز نیجریه ای را ربود، به اسامی گروه های مرتبط با القاعده اضافه کرد و این گروه را تحت تحریم های اقتصادی و نظامی قرار داد.

به گزارش ایرنا، کمیته تحریم های القاعده در شورای امنیت سازمان ملل روز پنجشنبه گروه بوکوحرام را وابسته به القاعده نام برد و این گروه که رهبر آن ˈˈابوبکر شکائوˈˈ بوده را تحریم کرد.

این گروه، علاوه بر ربودن دختران دانش آموز در شمال شرقی نیجریه، مسول حملات متعددی به نیروهای پلیس و امنیتی، رهبران مذهبی و سیاسی و سازمان های دولتی بوده و کشتار شهروندان می باشد.

اروپام 1908** 1917
کد N297961