اسپانیا خشونت مداوم شمال مالی را محکوم کرد

اسپانیا,آفریقا

مادرید- ایرنا- دولت اسپانیا امروز جمعه ، خشونتی که همچنان در شمال مالی به ویژه در ˈکیدالˈ از آغاز درگیری های آخر هفته گذشته ادامه دارد را محکوم کرد.

به گزارش ایرنا ، دولت اسپانیا در بیانیه ای که از طریق وزارت خارجه منتشر کرد ، از طرفین دعوت کرد بر سر یک آتش بس فوری توافق کنند و هرچه زودتر به برقراری یک گفتگو فراگیر بین همه طرف ها بپردازند.

در این بیانیه آمده است : فقط این امر به کشور اجازه خواهد داد که به سوی آشتی و نهادینه کردن دموکراسی در یک جو ثبات ، همانطوری که در توافقنامه ˈاوآگادوگوˈ و نقشه راه مندرج شده و همانطوری که قطعنامه 2100 شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهان آن است ، پیشرفت کند.

افزون بر آن ، اسپانیا بر حمایت خود از ملت و مقامات مالی در راهشان به سوی ثبات و توسعه در یک کشور مستقل ، دموکراتیک و متحد تاکید کرد و اضافه کرد که همچنان به کار در کنار سازمان ملل ، اتحادیه اروپا ، اتحادیه آفریقا و کمیسیون جامعه اقتصادی کشورهای آفریقای غربی ادامه خواهد داد تا که در پشت سر گذاشتن هر چه زودتر این بن بست کمک کند .

شهر کیدال دو روز پیش شاهد درگیری شدیدی بود که در جریان آن شورشیان طوارق حمله ارتش را دفع کرده و کنترل این شهر شمالی را در دست گرفتند .

در این راستا، دولت مالی آتش بس یک طرفه اعلام کرد و همه را به آرامش دعوت کرد .

اروپام **1234**1547
کد N297903