با شعارهای ضدآمریکایی و ضد صهیونیستی /

شیعیان در محکومیت حملات تروریستی در سراسر پاکستان راهپیمایی کردند

کد N297800