• ۱۵بازدید
با شعارهای ضدآمریکایی و ضد صهیونیستی /

شیعیان در محکومیت حملات تروریستی در سراسر پاکستان راهپیمایی کردند

وبگردی