به طور رسمی انجام شد؛

ائتلاف دولت قانون نوری المالکی را مامور تشکیل کابینه کرد

آفریقا و خاورمیانه

ائتلاف دولت قانون به طور رسمی نوری المالکی را مامور تشکیل دولت جدید عراق کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الغد پرس، ائتلاف دولت قانون به طور رسمی نوری المالکی را به عنوان نخست وزیر دولت جدید عراق معرفی کرد.

یک منبع آگاه در ائتلاف دولت قانون در این رابطه اعلام کرد: نوری المالکی تنها و رسمی ترین نامزد ائتلاف دولت قانون برای تشکیل دولت جدید عراق است.

شایان ذکر است نوری المالکی از سال 2006 تاکنون نخست وزیر عراق است و برای سومین بار متوالی است که نخست وزیری دولت عراق را بر عهده خواهد داشت.

ائتلاف دولت قانون با کسب 93 کرسی پارلمان بیشترین آراء انتخاباتی را در انتخابات پارلمانی عراق به خود اختصاص داد.