صالح نیكبخت در گفت‌وگو با ایلنا:

احضاریه‌ای برای بهزاد نبوی نیامده است

سیاست داخلی

بهزاد نبودی پس از برگزاری انتخابات سال 88 به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی از سوی دادگاه بدوی به شش سال حبس محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر محکومیت وی به پنج سال تقلیل یافت و روز گذشته با اتمام دوره محكومیت از زندان آزاد شد.

وكیل بهزاد نبودی خبر ارسال احضاریه برای حضور در دادگاه را تكذیب كرد.

صالح نیكبخت در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در مورد انتشار خبری مبنی بر اینكه بهزاد نبودی روز شنبه برای ادای پاره‌ای از توضیحات در دادگاه گفت: از زمانی كه محكومیت پنج ساله موكلم به اتمام رسیده هیچ احضاریه‌ای مبنی بر حضور در دادگاه به وی ابلاغ نشده است و انتشار چنین اخباری كذب است.

به گزارش ایلنا بهزاد نبودی پس از برگزاری انتخابات سال 88 به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی از سوی دادگاه بدوی به شش سال حبس محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر محکومیت وی به پنج سال تقلیل یافت و روز گذشته با اتمام دوره محكومیت از زندان آزاد شد.

کد N297603