استاد دانشگاه دوک آمریکا در گفتگو با مهر:

تبلیغات ضد اسلامی در شهر واشنگتن نمی تواند آراء عموم مردم را جذب کند

آمریکا اروپا

پروفسور "مایکل آلن گلسپی" استاد علوم سیاسی در دانشگاه دوک آمریکا معتقد است که احساسات ضد اسلامی و گروههایی که چنین اندیشه هایی را در آمریکا تبلیغ می کنند توانسته است بخش اندکی از مردم را با خود همسو کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، به تازگی بر روی 20 دستگاه اتوبوس در شهر واشنگتن تبلیغاتی چاپ شده که از دولت آمریکا می خواهد کمک به کشورها و نهادهای متعلق به مسلمانان را متوقف کند. در این تبلیغات تصویر "آدولف هیتلر" رهبر آلمان نازی در دوران جنگ جهانی دوم، که به داشتن روحیات ضد یهودی مشهور است با فردی به نام "حاج امین الحسینی" یک رهبر فلسطینی که بعدها به عنوان مفتی اعظم بیت المقدس برگزیده شد، دیده می شود.

این تبلیغات گویا قرار است بر روی تعداد بیشتری از اتوبوس های شهر واشنگتن انجام شود. انتشار این تبلیغات در این حجم گسترده موجب شده تا برخی از نهادهای حقوق بشری در مورد تاثیر آن بر روی روحیه مردم آمریکا ابراز نگرانی کنند.

پروفسور مایکل آلن گلسپی در خصوص این تبلیغات و انگیزه گروههایی که دست به چنین اقداماتی می زنند به خبرنگار مهر گفت: تصور و باور به این ندارم که اکثریت مردم آمریکا گرایشاتی علیه مسلمانان داشته باشند. باید توجه داشت که در ایالات متحده آمریکا گروههای هستند که علیه مسیحیان نیز فعالیت می کنند.

وی در ادامه تصریح کرد: مطمئن هستم در آمریکا گروههایی که علیه مسیحیان فعالیت می کنند کمتر از گروههایی نیستند که علیه مسلمانان فعالیت و تبلیغات می کنند. در واقع گروههای افراطی وجود دارند که علیه اسلام و مسیحیت تبلیغ می کنند و هدف آنها کم رنگ کردن آموزه های ادیان الهی است.

این استاد علوم سیاسی در ادامه تأکید کرد: مطمئن هستم که احساسات ضد اسلامی و گروههایی که چنین اندیشه هایی را تبلیغ می کنند توانسته است بخش اندکی از مردم را با خود همسو کنند و در میان مردم آزاده جایی ندارند.

برنده جایزه لئواشتراوس افزود: در واقع در جامعه آمریکا چنین گروههای افراطی از سوی خود مردم طرد می شوند و کسی به حرف آنها هم گوش نخواهد داد و منفور مردم واقع می شوند.

وی در ادامه یادآور شد: البته بعد از 11 سپتامبر احساسات ضداسلامی به شیوه گسترده ای تبلیغ می شد. این شیوه ها و روشها بسیار خطرناک هستند و باید با دقت آنها را مورد توجه داشت.

گلسپی در پایان افزود: به رغم اینکه احساسات ضداسلامی بعد از 11 سپتامبر در آمریکا توسط برخی تبلیغ می شد که منجر به عصبانیت برخی از اسلام شده بود اما برخی از آمریکایی ها نیز بودند که نگران حقوق آمریکایی های عرب تبار بودند.

مایکل گلسپی استاد فلسفه و علوم سیاسی در دانشگاه دوک آمریکا است. حوزه‌های تخصصی او فلسفه سیاسی، فلسفه قاره‌ای مدرن و تاریخ فلسفه سیاسی است. وی همچنین در حوزه‌های نظریه‌های سیاسی، ایده‌آلیسم آلمانی و اگزیستانسیالیسم صاحبنظر است. گلسپی صاحب آثار و کتابهای بسیاری در حوزه فلسفه و اندیشه سیاسی است.هگل، هایدگر، بنیان تاریخ و “نیهیلیسم قبل از نیچه” از جمله کتابهای او هستند.

.............

گفتگو جواد حیران نیا