هیأت پارلمانی متشکل از نمایندگان ادیان الهی به آلمان سفر می‌‌کند