تصاویر رویترز از آزادسازی زندان حلب به دست نیروهای بشار اسد

کد N297096