رامی الحمدالله نخست وزیردولت توافق ملی فلسطین شد

سیاسی

«محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به طور رسمی الحمد الله را مامور تشکیل دولت توافق ملی فلسطین کرد.

«رامی الحمد الله» به طور رسمی به عنوان نخست وزیر دولت توافق ملی فلسطین انتخاب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط، یک مسئول فلسطینی در جنبش «فتح» گفت که «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به طور رسمی الحمد الله را مامور تشکیل دولت توافق ملی فلسطین کرد.

این مسئول فلسطینی افزود که الحمد الله نیز با تشکیل دولت توافق ملی فلسطین موافقت کرده است.

وی تاکید کرد که جنبش «حماس» پیشنهاد داده است که الحمد الله به عنوان نخست وزیر دولت توافق ملی به جای عباس انتخاب شود.

کد N297036